Members Statement

Qendrime Te Formuluara Nga Anetare Te AAGW
(Shoqata e Grave Dhe Vajzave Shqiptate)


1. Ne nuk jemi prostituta.

 We are not prostitutes.

2. Ne meritojme respekt.

We deserve respect.

3. Ne besojme qe kemi qene viktima, por jo te tilla per jete. Tani jemi me mire se me pare.

We believe we were victims but are victims no longer.

We are better than before.

4. Ne besojme ne te ardhura te ndershme nga pune te ndershme.

We believe in honest pay for honest work.

5. Ne besojme ne respektin ndaj vetes dhe te tjereve.

We believe in respecting oneself and each other.

6. Ne mendojme se zgjedhja e punes duhet te behet nga vete njerezit- ajo nuk duhet te jete e detyruar nga kercenime, egersi dhe dhune.

We think that a person's work should be one's choice -- not enforced by threats, cruelty, or violence.

7. Ne mendojme se puna duhet te sjelle dinjitet te plote, jo te kunderten.

We think that one's work should bring fulfillment and dignity, not the opposite.

8. Trafikimi eshte dhunim I plote I te drejtave te njeriut, eshte nje forme skllaverie dhe teresisht I papranueshem ne shekullin e 21-te.

Trafficking is a total violation of human rights, a form of slavery, and completely unacceptable in the 21st century.

9. Ne falenderojme D&E, drejtoreshen e qendres riintegruese, punonjesit sociale, infermieret, donatoret dhe kedo tjeter qe ka dhuruar leke, kohe dhe perpjekje per te na ndihmuar ne.

We thank the AAGW, D&E, the Director of the Reintegration Center, the social workers, the nurses, the donors, and everyone else who has donated money, time, and effort to help us.

Ndal Trafikimit.

Stop Trafficking Now.


Please Donate Today!

AAGW is a non-profit organization and we can only survive by donations from people like you